Seznam naših partnerjev

Partnerji

Z miško pojdi na regijo za katero želiš videti naše partnerje

Partnerji
Pomurska Podravska Koroška Zasavska Posavska Savinjska Jugovzhodna Slovenija Osrednjeslovenska Primorsko-notranja Obalno-kraško Gorenska Goriška

Pomurska

AGROLIT d.o.o. Cankova | Kuzma | Lendava | Murska Sobota | Rogašovci
JAGROS d.o.o Lendava | Ljutomer | Odranci | Radenci | Turnišče
KGZ SLOGA KRANJ Dolnji Slaveči | Puževci
KZ LENDAVA z.o.o. Lendava
KZ PTUJ z.o.o. Bodonci | Cankova | Črešnovci
KZ RADGONA z.o.o. Apače | Fokovci | Gornja Radgona | Martjanci | Prosenjakovci | Radenci | Spodnja Ščavnica | Spodnji Ivajnci | Sveti Jurij ob Ščavnici
MERCATOR MTEHNIKA Gornja Radgona | Ljutomer | Murska Sobota
METVIL d.o.o. Murska Sobota
SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. Beltinci | Dobrovnik | Lendava | Murska Sobota – Obrtna | Murska Sobota - Tišinska

Podravska

AGROCOM d.o.o. Slovenska Bistrica
AGROLIT d.o.o. Benedikt | Cerkvenjak | Jurovski dol | Lenart | Sv. Ana
AGRONABAVA d.o.o. Bukovci
ANJA ZUPANIČ s.p. Ptuj - Budine | Ptuj - Brstje
BAUHAUS d.o.o., k.d. Maribor
FORTIS AGRO d.o.o. Šentilj
GARDINA D.O.O. Maribor - Pobrežje
GREGOR GOLOB S.P. Maribor - Pobrežje
JAGROS d.o.o. | Bistica ob Dravi | Gorišnica | Hoče | Majšperk | Maribor - Melje | Poljčane | Pragersko | Ptuj - center | Maribor - Radvanje | Selnica ob Dravi | Sladki vrh | Starše | Šentilj | Trnovska vas
KGZ SLOGA KRANJ z.o.o. Šikole
KGZ SLOVENSKE KONJICE z.o.o. Oplotnica
KMETIJSKA ZADRUGA SLOVENSKA BISTRICA z.o.o. Slovenska Bistrica
KMETIJSTVO POLANEC d.o.o. Lovrenc na Dravskem polju
KZ HOČE z.o.o. Hoče
KZ PTUJ z.o.o. Cirkulane | Dornava | Duplek | Gorišnica | Grajena | Jakobski dol | Juršinci | Kungota | Lenart | Leskovec | Majšperk | Markovci | Ormož - Marof | Pesnica | Polenšak | Središče ob Dravi | Sveti Tomaž | Videm | Vitan | Vitomarci | Zadružnik | Zavrč | Žetale | Zgornja Korena | Žitence
KZ HOČE z.o.o. Hoče
KZ RAČE z.o.o. Rače | Fram
KZ RUŠE z.o.o. Ruše
KZ SELNICA OB DRAVI z.o.o. Selnica ob Dravi
MERCATOR MTEHNIKA Lenart | Ormož | Ptuj | Slovenska Bistrica
METVIL d.o.o. Lenart | Miklavž | Ptuj
OSMARK d.o.o. Podgorci
POLJE - DOM, d.o.o. Kidričevo | Turnišče
SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. Ptuj | Maribor - Razvanje
STANKO VIDOVIČ s.p. Podlehnik
TALIVA d.o.o. Trate
ZADRUGA STARŠE, SEL ANTON S.P. Starše

Koroška

KOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. Črna na Koroškem | Dravograd | Kotlje | Mislinja | Muta | Podgorje | Prevalje | Radlje ob Dravi | Ravne na Koroškem | Šmartno pri Slovenj Gradcu | Slovenj Gradec | Trbonje | Vuzenica
MERCATOR MTEHNIKA Prevalje
SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. Slovenj Gradec

Zasavska

AGROLIT d.o.o. Hrastnik | Litija | Tbovlje | Zagorje
KGZ LITIJA Z.O.O. Litija | Šmartno pri Litiji
OCTA, Ocepek Tanja s.p. Dol pri Hrastniku

Posavska

AGROLIT d.o.o. Cerklje ob Krki | Kostanjevica na Krki
JAGROS d.o.o. Bistica ob Sotli | Krško
KZ SEVNICA z.o.o. Sevinca | Dolenja vas | Senovo
MERCATOR MTEHNIKA Brežice | Krško | Sevnica
TERRAPLANT d.o.o. Sevnica

Savinjska

AGROLIT d.o.o. Šentjur
JANA JAGODIČ S.P. Šmarje pri Jelšah
JANEZ VOZELJ S.P. Pernovo
JAGROS d.o.o. Braslovče | Celje | Kozje | Latkova vas | Mestinje | Mozirje | Podčrtetk | Rogaška Slatina | Rogatec | Šentjur | Šmarje pri Jelšah | Tržišče | Velenje | Vransko
KGZ SLOVENSKE KONJICE z.o.o. Slovenske Konjice | Vitanje | Zreče
KZ LAŠKO z.o.o. Dol pri Hrastniku | Laško | Rimske Toplice
KZ ŠALEŠKA DOLINA z.o.o. Šmartno ob Paki | Šoštanj | Nazarje | Velenje
KZ ŠENTJUR z.o.o. Dobje | Gorica pri Slivnici | Planina pri Sevnici | Ponikva
MERCATOR MTEHNIKA Slovenke Konjice | Velenje | Žalec
METVIL d.o.o. Šentjur | Šoštanj
SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. Celje | Slovenske Konjice
VRTNARSTVO VENGUST Katja Čavš s.p. Šentjur

Jugovzhodna Slovenija

MERCATOR MTEHNIKA Metlika
METVIL d.o.o. Novo mesto | Artiče
SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. Črnomelj | Metlika | Novo mesto

Osrednjeslovenska

AGROLIT d.o.o. Logatec | Šmartno pod Šmarno Goro | Vrhnika | Ljubljana - Polje
BAUHAUS d.o.o., k.d. Ljubljana – BTC | Ljubljana – Rudnik
HERZMANSKY D.O.O. Ljubljana
MERCATOR MTEHNIKA Ljubljana - Črnuče
METVIL d.o.o. Ljubljana – BTC | Radomlje
SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. Ljubljana – BTC | Ljubljana – Rudnik | Logatec | Vrhnika

Primorsko-notranja

AGROLIT d.o.o. Cerknica
MERCATOR MTEHNIKA Postojna
METVIL d.o.o. Prestranek

Obalno-kraško

AGROLIT d.o.o. Izola
MERCATOR MTEHNIKA Koper | Lucija
METVIL d.o.o. Koper

Gorenska

GOMZI D.O.O. Naklo
KGZ SLOGA KRANJ z.o.o. Kranj
SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. Kranj

Goriška

AGROLIT d.o.o. Nova Gorica
MERCATOR MTEHNIKAstrong> Ajdovščina
METVIL d.o.o. Ajdovščina | Volčja Draga
SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. Šempeter pri Gorici