Poslanstvo podjetja sadike Druzovič je osredotočeno na pridelavo zdrave prehrane, raziskavo in vzgojo sadik zelenjave iz netretiranih semen raznih evropskih semenarskih hiš, ter posledično svetovanje o pridelavi zdrave zelenjave v Sloveniji in na Hrvaškem.


rastlinjak

Podjetje Druzovič d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z vzgojo sadik za profesionalne pridelovalce, vrtnarje in vrtičkarje, svetovanjem in načrtovanjem pri vzgoji sadik, ter kmetijsko in vrtnarsko pridelavo.

Začetki našega delovanja segajo v leto 1985, ko smo začeli z vzgojo sadnega drevja in prvimi poizkusi vzgoje sadik v takratnem steklenjaku. Z osamosvojitvijo leta 1991 smo ustanovili podjetje Druzovič d.o.o. in našo proizvodnjo popolnoma preusmerili v vzgojo sadik. Z vzgojo sadnega drevja smo si pridobili mnogo izkušenj s cepljenjem sadik, zato se lahko danes pohvalimo, da vse cepljenje sadike iz našega prodajnega asortimana cepimo sami. Že od samega začetka imamo lastno vzdrževalno selekcijo na kateri preizkušamo nove sorte, saj lahko le na tak način našim kupcem zagotovimo kontrolirane kvalitetne sadike vrtnin, ki jih prodajamo.

Odlikujejo nas bogate in dolgoletne izkušnje na področju pridelave, kakovost in kvaliteta sadik vrtnin, hitra odzivnost, izjemno dobro dodelan prodajni asortiman, ki obsega več kot dvesto različnih sort prodajnih artiklov. Pred osmimi leti smo asortiman razširili še z dodatno ponudbo sadik vrtnin v ekološki pridelavi. Pridelava ekoloških sadik vrtnin je certificirana in pod stalnim nadzorom zavoda SI-EKO-001. Vsako leto poskrbimo za novosti, ki se pojavljajo na trgu.

Naš zaščitni znak je zajček, ki nosi zvrhano košaro vrtnin, izbrali pa smo ga zaradi boljše prepoznavnosti in ker zajec rad je zelenjavo, kar apelira na našo dejavnost.